ترفند وردپرس : نمایش Twitter Follower در وب سایت به صورت متنی

خیلی از کاربران از اینکه فالورهاشون به صورت لینک نمایش داده شود نفرت دارند . اگر شما هم جزو این افراد هستین می توانید از کد زیر استفاده کنید .

برای این کار ابتدا می بایست یک فایل به نام twitter.php ایجاد کنید و کدهای زیر را وارد صفحه کنید

<?ph
$tw = get_option("twitterfollowerscount");
if ($tw['lastcheck'] < ( mktime() – ۳۶۰۰ ) )
{
$xml=file_get_contents('http://twitter.com/users/show.xml?screen_name=username');
if (preg_match('/followers_count>(.*)</',$xml,$match)!=0) {
$tw['count'] = $match[1];
}
$tw['lastcheck'] = mktime();
update_option("twitterfollowerscount",$tw);
}
echo $tw['count'];
?>

توجه کنید که کلمه username  را با نام کاربری خود عوض کنید.

حالا فقط کافیه هر جایی مایلید که تعداد دنبال کنندگان توییتر خود را نمایش دهید از فایل twitter.php را include کنید . مثل کد زیر

include("twitter.php"); ?>