طراحی لوگوی مزون لیمو

لوگو یا نماد تجاری خلاصه و چکیده یک تجارت است. حال چه این تجارت کوچک باشد و چه بزرگ، طراحی لوگو می تواند شخصیت تجارت شما را نشان دهد.

با توجه به اینکه کار در ارتباط با کودکان و نوجوان می باشد، در این لوگو از رنگ های شاد و مفاهیم کودکانه استفاده شده تا اثر بخشی بیشتری روی مشتری ها داشته باشد.

طراحی لوگو مزون لیمو
  • نام مشتری :

    مزون لیمو

  • کشور :

    ایران / مشهد

  • مدت زمان ارائه :

    2 روز