طراحی لوگو هلدینگ ATE

 در طراحی لوگو خوانا بودن همراه با متفاوت بودن با سایر لوگوهای هم موضوع یک اصل است. لوگو باید قابل درک، تاثیر گذار بوده و در ذهن بیننده باقی بماند.

لوگو از سرمایه های معتبر یک شرکت محسوب می شود. با ارتقاء یک شرکت همچنان نام و لوگوی آن ثابت مانده و طراحی لوگو برای نشانه یک شرکت تولیدی یا خدماتی متفاوت است.

در طراحی این لوگو سعی شده است از تلفیقی از صنعت و اکو استفاده شود.

طراحی لوگو
  • نام مشتری :

    هلدینگ ATE

  • کشور :

    ایران

  • مدت زمان ارائه :

    3 روز