طراحی لوگو کباب یادبود

طراحی لوگو یکی از مشکل ترین موضوعات طراحی گرافیک است. در اصل یک آرم در حکم امضاء و مهر شخص و یا اشخاص مورد نظر است. لوگو ، آرم یا نشانه (فارغ از تفاوت های آن) نمادیست که به کمک آن می توان مفهوم کاری و یا برند تجاری یک شرکت را در یک نگاه به بیننده معرفی نمود.لوگو ابزار با ارزشی جهت شناخت سریع تر شرکت به حساب می آید.

طراحی لوگوی کباب یادبود
  • نام مشتری :

    کباب یادبود ، مشهد

  • کشور :

    ایران ، مشهد

  • مدت زمان ارائه :

    2 روز