طراحی کارت ویزیت مشهد سازه

همه ی ما می دانیم که یکی از مهمترین آیتم هایی که می تواند ما را در تجارتمان به جلو ببرد کارت ویزیت است، در تایید این صحبت کافی است تصور کنید شما یک تاحر خیلی خیلی موفق هستید و در یک جلسه خیلی مهم به یکی از مشتریان خود یک کارت ویزیت ارائه می کنید که به هیچ عنوان طراحی استانداردی ندارد و هیچ چیز در جای خود نیست !!! شما هر چقدر هم در کار خود خبره باشید باز هم مشتری خود را ناخواسته از دست داده اید !

در کشور ما معمولا کارت های ویزیت به شدت شلوغ طراحی می شود و باعث می شود چشم بیننده را خسته کند. کارت وریزیت نباید خیلی پر و شلوغ باشد دقت کنید که این یک کارت فقط برای معرفی خیلی کوتاه شما است و دفترچه خاطرات و نه کاتالوگ!

طراحی کارت ویزیت
  • نام مشتری :

    مشهدسازه

  • کشور :

    ایران

  • مدت زمان ارائه :

    1 روز