موشن گرافیک تهیه شده به سفارش آتش برگر تهیه شده است.

موشن گرافیک

لوگو انیمیشن در واقع یک انیمیشن کوتاه می باشد که شامل لوگوی مشتری می باشد .

  • نام مشتری :

    آتش برگر

  • کشور :

    ایران

  • مدت زمان ارائه :

    6 روز