طراحی گرافیکی

لیبل اسپری Lemongrass

 ست لیبل محصولات Lemongrass در ۴ نوع مخلتف .این شرکت تولید کننده انواع سموم حیوانات بدون استفاده از مواد شیمیایی می باشد .
طراحی لیبل

طراحی لیبل بسته بندی زعفران

طراحی لیبل بسته بندی زعفران شرکت Royal Spices Persia در سه حجم مختلف ( سری دوم )
طراحی لیبل

طراحی لیبل بسته بندی زعفران

طراحی لیبل بسته بندی زعفران شرکت Royal Spices Persia در سه حجم مختلف

طراحی لیبل تمیزکننده LCD

لیبل مربوط به محصول تمیز کننده LCD شرکت eco می باشد که تولید انگلستان می باشد .
طراحی سربرگ اداری

طراحی سربرگ شرکت ABM

طراحی سربرگ شرکت ABM

طراحی سربرگ اتحادیه صادرکنندگان

طراحی سربرگ اتحادیه صادرکنندگان

ست لوگو برای شرکت مشاوره انرژی ATE

ست لوگو برای شرکت مشاوره انرژی ATE

ست لوگو شرکت مشاوره ای TITC

ست لوگو شرکت مشاوره ای TITC

طراحی لوگو شرکت حمل و نقل بین المللی ABM

طراحی لوگو شرکت حمل و نقل بین المللی ABM

طراحی لوگو شرکت Royal Spices Persia

طراحی لوگو شرکت Royal Spices Persia انگلستان